สรุปผลการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,402 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สรุปผลการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา กกต.จังหวัดนครสวรรค์ได้สรุปผลการลงคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

เขต 1     อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 14 นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 24,656 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวบุษญา ตั้งภาภรณ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 22,643 คะแนน

เขต 2      อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 นายวีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 31,459 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 3 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 25,477 คะแนน

เขต 3      อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,868 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 10 นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 27,193 คะแนน

เขต 4      อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 4 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 33,642 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 11 พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 30,141 คะแนน

เขต 5      อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 34,367 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 11 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 26,192 คะแนน

เขต 6      อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 8 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 25,998 คะแนน

                อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 9 นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา ได้คะแนน 22,956 คะแนน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 622,767 คน คิดเป็นร้อยละ 74.17 บัตรเสีย  44,420 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.29

โดยที่จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 1,611 หน่วย จำนวนประชากร 1,065,334 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์  857,137 คน มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 187 คน

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สรุปผลการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/311534