จันทบุรี สรุปผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พรรคอนาคตใหม่กวาดที่นั่ง ส.ส.3 เขตของจังหวัดจันทบุรี เฉือนชนะคู่แข่งแบบเฉียดฉิว

เปิดอ่าน 2,551 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 3 เขต ของจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 ผู้สมัครหมายเลข 12 นายฐนภัทร กิตติวงศา พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 26,236 ลำดับที่ 2 ผู้สมัครหมายเลข 15 นายธวัชชัย อานามพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 25,280 ลำดับที่ 3 ผู้สมัครหมายเลข 1 นายมงคล ศรีคำแหง พรรคภูมิใจไทยได้คะแนน 14,427 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ลำดับที่ 1 ผู้สมัครหมายเลข 3 นายจารึก ศรีอ่อน พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 28,750 ลำดับที่ 2 ผู้สมัครหมายเลข 1 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 27,766 ลำดับที่ 3 ผู้สมัครหมายเลข 16 นายชาติชาย วรพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 19,711
เขตเลือกตั้งที่ 3 ลำดับที่ 1 ผู้สมัครหมายเลข 7 นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 32,687 ลำดับที่ 2 ผู้สมัค

รหมายเลข 11 นายแสนคม อนามพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 26,907 ลำดับที่ 3 ผู้สมัครหมายเลข 10 นายชรัตน์ เนรัญชร พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 16,012
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จันทบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 420,187 ข้อมูลเบื้องต้น มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 312,277 คน บัตรดี 283,873 ใบ บัตรเสีย 21,479 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 6,925 ใบ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จันทบุรี สรุปผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พรรคอนาคตใหม่กวาดที่นั่ง ส.ส.3 เขตของจังหวัดจันทบุรี เฉือนชนะคู่แข่งแบบเฉียดฉิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/311496