ททท.สำนักงานสุรินทร์นำคาราวานอีซูซุบุกอีสานใต้ ร่วมโครงการ”วันธรรมดาน่าเที่ยว”@สุรินทร์-ศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 3,006 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ โดยนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ และนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะคาราวานอีซูซุเดินทางมาท่องเที่ยวยังอีสานใต้ ภายใต้โครงการ”วันธรรมดาน่าเที่ยว@สุรินทร์-ศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มครอบครัว เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ

ชมการผลิตลูกประคำเงิน อำเภอเขวาสินรินทร์ เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เรียกกันว่า ลูกปะเกือม ทำเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีที่สวยงาม ศึกษาศูนย์คชศึกษา”บ้านตากลาง อ.ท่าตูม ชมการแสดงของช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านท่าสว่าง ชุมชนผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ นมัสการขอพรหลวงปู่สรวงอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รับตะวันสามแผ่นดินที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ชมผามออีแดง ชมสวนเกษตรทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ ชมวัดพระธาตุเรืองรอง พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของวิถีชีวิตชนเผ่า 4 เผ่า ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม อิสานประยุกต์ที่สื่อถึงอารยธรรมชนเผ่าดังนี้ เฮือนนิทรรศการ ยุ้งข้าว หอแจก เฮือนถักทอ เฮือนหมอแคน เฮือนเกษตรสาธิต ของชน 4 เผ่าเช่น ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าลาว และชนเผ่าเยอ ทั้ง 4 เผ่า มีวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชิวิตและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดศรีสะเกษ ให้สืบสานเชื่อมโยงสู่สายเลือดของคนศรีสะเกษตลอดไป

หลังจากนั้น นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ ก็ได้นำคณะคาราวานอีซูซุเดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวชมวัดพระธาตุสุพรรณหงห์และไปชมวิถีชุมชนถนนคนเดินบ้านเก่าเฮาตำแย อำเภออุทุมพรพิสัย และชมการแสดงวิถีวัฒนธรรมชุนชนบ้านเก่าเฮาตำแย และวัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษและเดินทางชมไก่ย่างไม้มะดัน อ.ห้วยทับทัน จากนั้นไปชมปราสาทศรีขรภูมิ ชมผ้าไหมจารบ้านพัตร และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นรายได้เข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ และขยายวันพักในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นต่อไป


ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ททท.สำนักงานสุรินทร์นำคาราวานอีซูซุบุกอีสานใต้ ร่วมโครงการ”วันธรรมดาน่าเที่ยว”@สุรินทร์-ศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310875