รปภ.เข้มแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่นราธิวาส (มีคลิป)

วันที่ 23 มีนาคม 2019 11:44
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,245 views

สำหรับความเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้ จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า ภายหลังจากที่ทาง กกต.จ.นราธิวาส ได้ลำเลียงบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 927 หน่วย ใน 4 เขต เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 551,403 คนได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว

จากการตระเวนตรวจสอบ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 2และเป็น 1 ใน 3 อำเภอ ที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 3 ของ จ.นราธิวาส รองจากอำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอระแงะ ที่มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 55,009 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 77 หน่วย

โดยการแจกบัตรลงคะแนนเสียงและอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. เป็นต้นไปได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในพื้นที่ทั้ง 77 หน่วย ได้ทยอยเดินทางมาตรวจนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบตามจำนวนของแต่ละหน่วยที่จะต้องใช้ โดยมีเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ช่วงแจกบัตรเลือกตั้ง สส. จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทำการเคลื่อนย้ายบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย อาทิ สถานีตำรวจภูธร ที่ทำการ อบต. หรือบ้านพักของหัวหน้าประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : รปภ.เข้มแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่นราธิวาส (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310753