การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 (มีคลิป)

วันที่ 22 มีนาคม 2019 19:21
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,159 views

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 22 มีนาคม 2562 นายสุเทพ วงษ์พานิช และ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง และเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยผ่านตัวเมืองนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ขาดวินัย ละเลย และฝ่าฝืนกฎจราจร ทำให้มีอุบัติเหตุสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ที่จะมาถึง จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อที่จะรับทราบการเตรียมความพร้อม ของแต่ละหน่วยงาน และรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อจะได้เร่งแก้ไขปัญหาก่อนถึงช่วงเทศกาล เป้าหมายหลักที่จังหวัดจะดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ จะลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังคือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน 32 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ต้องไม่เกิน 32 ราย และจำนวนเสียชีวิตต้องไม่เกิน 8 ราย ซึ่งทางส่วนกลางได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ ช่วงประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 11 มีนาคมถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 เมษายนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 รวมวันที่ควบคุมเข้มข้นทั้งหมด 7 วัน และมีการรณรงค์ในหัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310638