กลุ่มความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย (มีคลิป)

วันที่ 22 มีนาคม 2019 14:20
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,281 views

วันนี้ 22 มี.ค.62 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ที่กลุ่มความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน จากปัญหาต่างๆ

อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การชุมนุมประท้วง รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น เป้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย กับผู้ประสานงานการข่าวของส่วนราชการ มีกลุ่มเป้าหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม อำเภอละ 20 คน รวม 80 คน เข้ารับการอบรม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : กลุ่มความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310538