สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษจัดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 2,719 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผศ.ส.อ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 5-17 ปี เข้าเรียนกีฬาในช่วงปิดเทอม ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งชนิดกีฬาที่เปิดสอน ได้แก่ กีฬาว่ายน้ำ (รับสมัครตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป) กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล กีฬากอล์ฟ และกีฬาเซปักตะกร้อ เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562

โดยจะมีการประถมนิเทศและพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 1 เม.ย. นี้ ที่หอประชุมดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ. ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา และฝึกหัดกีฬาต่างๆตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้มีทักษะความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น มีประสบการณ์ในการฝึกหัดและเล่นกีฬา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เคารพในกติกา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 62 นี้ ยื่นเอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัครได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น และใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ถนนทองมาก ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร 045-612645 ,082-7476244, 095-7686472, 080,4819826


ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษจัดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/310240