นครสวรรค์ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าตะโก (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,509 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 15.00 น. วานนี้ 19 มีนาคม 2562 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “อำเภอท่าตะโกคัพ” และวันสตรีสากล เชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มดารา นักแสดง และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโกจำนวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทกองทอง ข้าวไรซ์เบอรี่ และบริษัทไจแอนท์ เรคคอร์ด จำนวน 100,000 บาท และมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมดารา นักแสดง กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (อาวุโส)การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถทางด้านกีฬา แล้วยังส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคี มีสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครสวรรค์ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าตะโก (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/309951