ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (มีคลิป)

วันที่ 19 มีนาคม 2019 12:15
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,091 views

ที่วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจ และบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด และปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสระน้ำ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสระน้ำข้างพระอุโบสถวัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า สระเจ้าคุณเฒ่า ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาบางทราย เป็นสระน้ำที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๕๙ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จตรวจการ คณะสงฆ์ชลบุรี และได้ประทับแรม ณ วัดเขาบางทราย ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ จังหวัดชลบุรี ได้เตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษก ในวันออกเสด็จมหาสมาคม ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ ได้ใช้วัด เขาบางทราย ชลบุรี เป็นสถานที่ประกอบพิธีติดต่อกันมา จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงงดการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ ในการถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ แต่ละปีได้ตักน้ำสระข้างพระอุโบสถ วัดเขาบางทราย (สระเจ้าคุณเฒ่า) นำมาประกอบพิธี เพราะถือว่าเป็นน้ำที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ เป็นสระที่เก็บขังน้ำฝนที่ไหลมาจากเขาพระพุทธบาท ทั้ง ๓ ยอด และไหลผ่านปูชนียสถานต่าง ๆ มารวมกันที่สระแห่งนี้ และยิ่งไปกว่านี้น้ำที่ ตักนำมาเสกใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาฯ แต่ละปีเมื่อเหลือใช้แล้วก็นำไปเทคืนไว้ในสระน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นประเพณีว่าในช่วงเดือน ๖-๗ ของทุกปี จะมีการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้าที่ริมสระ เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อระลึกถึง และอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย และเทพยดาผู้รักษาสระนี้ และในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์ เพื่อใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และจะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 นี้

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/309430