ประชุมทางไกลเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 (มีคลิป)

วันที่ 18 มีนาคม 2019 21:15
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,711 views

เวลา 09.00 น. วันนี้ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์ แน้วโน้ม และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มในการนำเสนอ ได้แก่กลุ่มการพยากรณ์อากาศ กลุ่มการบริหารจัดการน้ำ กลุ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แบ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมถึงการนำเสนอแผนเผชิญเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ 76 จังหวัด

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ประชุมทางไกลเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/309326