จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ (มีคลิป)

วันที่ 18 มีนาคม 2019 21:06
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,868 views

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ 18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 18  มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/309316