สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่นักข่าวพลเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งเครือข่ายออนไลน์ (มีคลิป)

วันที่ 18 มีนาคม 2019 19:26
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,600 views

สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว จับมือกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่นักข่าวพลเมือง เพื่อมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์
ที่ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19( ผบ.มทบ.๑๙) เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.ต.อ.รุ่งระวี สุขัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ นายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ดร.สุรชัย เกาะหวายเหนือ นายกสามคมผู้สื่อข่าววิทยุจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น มูลนิธิ องค์การ ปกครองและภาคเอกชน

นายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การสื่อสารในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก”สื่อใหม่”ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีช่องทางหลากหลายขึ้น สะดวงรวดเร็ว ทำให้ผู้คนสามารถนำเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความคิดเห็นได้อย่างเสรี รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจนขยายเป็น “เครือข่ายสังคมออนไลน์ “ ส่งผลให้การทำงานของสื่อมวลชนเดิมๆ ต้องปรับตัวรับกับสื่อใหม่ จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เกิดเป็น”นักข่าวพลเมือง” เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล สร้างสรรค์สังคม ผ่านการสื่อสู่สาธารณะ โดยใช้สมาร์ทโพนและโซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วยผู้สื่อข่าวจากสื่อหลักในส่วนกลางหลายสำนัก ปฏิบัติงานประจำจังหวัดสระแก้ว รวมตัวกันทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อ มาตั้งแต่ปี 2554 ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง มูลนิธิ องค์กร และภาคประชาชน

พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 กล่าวว่า จากการที่ท่านนายกสมาคมฯได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ สื่อ มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์สังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่ อย่างโชชียลมีเดีย ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี่การสื่อสารที่เข้าถึงในทุกพื้นที่ หากสามารถทำงานเป็นเครือข่ายกันในทุกภาคส่วน ก็จะช่วยแจ้ง เผ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ แต่จำเป็นจะต้องรอบคอบและรอบด้านด้วย

ภาพ/ข่าว จัด กุมประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าว จ.สระแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่นักข่าวพลเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งเครือข่ายออนไลน์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/309269