โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,099 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 959 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าแสดงออก พัฒนาความคิด และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรี อันดีงามระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

โดยมี ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เสรี ธรรมอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายพานพุ่ม และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และรับชมชุดการแสดงของนักเรียน เช่น การแสดงชุดบายศรีสู่ขวัญ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี 3 ภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย) การแสดงเพลงแม่มด การแสดงเพลงรางวัลครู และการแสดงร้องเพลงและเต้นของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ อีกมากมาย

จากนั้น ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เสรี ธรรมอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์นิตต์ดา อำนาจ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัยปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยที่3 จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 19 คน ท่ามกลางบรรดาผู้ปกครอง ที่ต่างนำช่อดอกไม้ ของขวัญ ตุ๊กตา มามอบให้แก่บุตรหลาน เพื่อร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้อย่างสวยงาม

ภาพ/ข่าว ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/308009