khaochad.com

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (มีคลิป)

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กับสถาบันการพลศึกษา โดยมี พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ข้อตกความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่กีฬาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาปัญจกีฬาให้แก่นักกีฬา นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพลพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะนวัตกรรมเทคโนโลยีกีฬาปัญจกีฬาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อเด็กเยาวชน และนักกีฬาอาชีพตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาปัญจกีฬา 

โดยมีกรอบความร่วมมือ ในการพัฒนา วิชาการด้านกีฬาปัญจกีฬาและด้านบุคลากรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีพ

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *