นครแม่สอด ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เปิดอ่าน 3,093 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร นายกุล เครือวีระ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอด เช่นนายศุภกร แสงราช รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด นายชุมพล ใจครัว ดต.ประทีป สีลา นายยงยุทธ จาตุย นายประเสริฐ หอวิจิตร นางนภา ใจแก้วทิ นายสุเจตนา เพชรปราณี นายไสว มีเงินและนายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน ประจำปี 2562

ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยแข่งขันที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดย มี ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงาน และมีคณะครูและนักเรียน นักกีฬา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวนกว่า 1,500 คน พร้อมกองเชียร์และผู้มาชม การแข่งขัน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวชุมชน ร่วมให้กำลังใจ จำนวนมาก

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะอาจารย์ ครู นักเรียน ของกลุ่มเทศบาลฯ และการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและการพัฒนากีฬาของนครแม่สอด อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครแม่สอด ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/305473