นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอสระมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระ

เปิดอ่าน 3,366 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระโดยได้รับความร่วมมือ จาก รพ.สต. คลองสระ ให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้สำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระและ อสม.ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอสระมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และหัวหน้าสำนักงานปลัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่ตำบลคลองสระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/299569