นครนายก กกต.ให้ความรู้กรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,485 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

ที่ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีเฉลิม เรืองทอง ผู้ตรวจการเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายต่างๆ รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีคณะกรรมการศูนย์ในแต่ละตำบลเข้าร่วมประชุมตำบลละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน สำหรับจังหวัดนครนายก มี 1 เขตเลือกตั้ง มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 206,837 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 456 หน่วย

ภาพ สมบัติ เนินใหม่
ข่าว รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครนายก กกต.ให้ความรู้กรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/299560