นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองสระคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 3,444 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองสระคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบต.คลองสระคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/299039