นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ สมาชิกสภาฯ เยี่ยมชมการก่อสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบบ้านสวนปราง

เปิดอ่าน 3,303 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ สมาชิกสภาฯ เยี่ยมชมการก่อสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบบ้านสวนปราง โดยผู้นำชุมชน ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ นายเอนก รุ่งแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ สมาชิกสภาฯ เยี่ยมชมการก่อสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบบ้านสวนปราง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/296470