กกต. มีมติยื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยนายทะเบียนพรรคทำหน้าที่แทน กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

เปิดอ่าน 3,404 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แจ้งว่าเมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 92

ในวันนี้ 13 ก.พ. 2562 นายทะเบียนพรรคการเมือง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทน กกต. จะเดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นายทะเบียนพรรคการเมือง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทน กกต.ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยขอให้ไปอ่านรายละเอียดในเอกสารที่สำนักงาน กกต.แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนเอง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กกต. มีมติยื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยนายทะเบียนพรรคทำหน้าที่แทน กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295643