สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ (มีคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 8:54
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,179 views

เมื่อเวลา 10.30วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายพัฒนพงศ์   อินทรวารี   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธีโครงการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง จ.นครสวรรค์ ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

 

 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ผู้ช่วยหาเสียง ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วย    ผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295402