นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ

เปิดอ่าน 3,037 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงลีบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295324