ผู้การ(กบ)จ.ชลบุรี ตัวแทนตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมประชาชน เข้าทำความสะอาด บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (มีคลิป)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 20:54
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,205 views

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมกันกิจกรรม

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทำให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา ทำให้พี่น้องประชาชน เห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดชลบุรี โดยมีการทำความสะอาด บริเวณโดยรอบของหอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ผู้การ(กบ)จ.ชลบุรี ตัวแทนตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมประชาชน เข้าทำความสะอาด บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295291