ตาก ปธ.หน่อง อำนาจ ขึ้น ประธาน Biz club SEZ 17 จว. ภาคเหนือ

เปิดอ่าน 3,198 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานข่าวจากที่ทำการสำนักงาน เครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก (Bizclub SEZ TAK ) แจ้งว่า นาย พัฒนา สิทธิสมบัติประธาน Biz club SEZ Thailand (บีส คลับ เซท ประเทศไทย. ) ได้ เสนอชื่อนายอำนาจ นันทหาร หรือประธานหน่อง ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) Biz Club Sez Tak (บีส คลับ เซท ตาก) ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน Biz club SEZ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยประธาน Biz club SEZ ทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือและสมาชิก Biz club SEZ แต่ละจังหวัด ได้ให้ความเห็นชอบและเป็นฉันทามติ consensus ร่วมกัน ให้นายอำนาจ นันทหาร ประธาน Biz Club Sez Tak เป็นประธานบิสคลับ 17 จังหวัดภาคเหนือ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ซึ่งทางด้านนาย พัฒนา สิทธิสมบัติ. ประธาน Biz club SEZ Thailand (บีส คลับ เซท ประเทศไทย. ) ได้มีหนังสือแต่งตั้งและแสดงความยินดี กับนายอำนาจ นันทหาร หรือประธานหน่อง ประธานบิสคลับ 17 จังหวัด ภาคเหนือคนใหม่ (ตาก-เชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-ลำพูน-แพร่-น่าน-พิษณุโลก-พิจิตร-สุโขทัย-เพชรบรูณ์-แม่ฮ่องสอน-นครสวรรค์-อุทัยธานี-อุตรดิตถ์-และกำแพงเพชร)

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังมีการแต่งตั้ง นายอำนาจ นันทหาร ประธาน Biz Club Sez Tak เป็นประธานบิสคลับ 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะกรรมการและสมาชิก Biz Club Sez Tak ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับประธานหน่อง จำนวนมาก


ภาพ/ข่าว ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก ปธ.หน่อง อำนาจ ขึ้น ประธาน Biz club SEZ 17 จว. ภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295122