5เสือแรงงานศรีสะเกษพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอาชีพระดับอาเซียนกับจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐและจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

เปิดอ่าน 3,106 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เช้าวันนี้ 12 ก.พ.2562 ที่ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติรองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยมีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำหัวหน้างาน อาจารย์ ครูฝึกและกำลังแรงงาน จากจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ สาขาๆ ละ 20 คน รวมเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย สาขาการประกอบอาหารนานาชาติ สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และสาขาการทำประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายและยุทธศาตร์เร่งด่วนของรัฐบาล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน (Country Strategy) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ลดปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอาชีพเพื่อสานความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่ดำเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน โดยใช้กลไกความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่น เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่ง โดยร่วมมือกันพัฒนาแบบทวิภาคีบนพื้นฐานความเป็นมหามิตรภาพของจังหวัดที่มีชายแดนติดกัน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทักษะฝีมือด้านประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับไปขยายผลให้แก่กำลังแรงงานของประเทศตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการที่สอดรับนโยบายและยุทธศาตร์เร่งด่วนของรัฐบาล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน (Country Strategy) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ลดปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป


ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 5เสือแรงงานศรีสะเกษพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอาชีพระดับอาเซียนกับจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเสียมราฐและจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295091