นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล

เปิดอ่าน 3,098 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา อุปสรรค หาจุดบกพร่องของแต่ละส่วน เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงแผนงานด้านต่างๆ และนโยบายต่างๆของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระมอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ประชุม หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294797