ปราจีนบุรี พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน 

เปิดอ่าน 1,480 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 10 ก.พ. 62 นาย พิบูล หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีสวนสนาม กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผบ.กองร้อย อส.อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รวมเวลา 65 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละ ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ อาทิเช่นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บูรณาการช่วยเหลือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกรวม พร้อมทั้งมอบชุดบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ทองสุข สิงห์พิมพ์ 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราจีนบุรี พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294575