กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ

เปิดอ่าน 2,010 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

   กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ มอบถุงของขวัญแก่สมาชิก อส. และทุนการศึกษาแก่บุตรอาสาสมัครรักษาดินแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมแสดงความยินดี กองร้อย อส.จังหวัดจันทบุรี ที่ 1และกองร้อย อส.แก่งหางแมว ที่ 10 ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ

วันนี้ ( 10 ก.พ. 62 ) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผบ.กองร้อย อส.อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รวมเวลา 65 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละ ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ อาทิเช่นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บูรณาการช่วยเหลือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562 แก่กำลังพลจำนวน 12 ราย มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิก อส.จำนวน 9 ทุน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกรวม 40 ทุน พร้อมทั้งมอบชุดบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจำนวน 11 กองร้อย โอกาสนี้ได้ร่วมแดสงความยินดีแก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแก่งหางแมว ที่ 10 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294554