เชิญชวนเยาวชนชายบวชเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯศึกษาธรรมะหากสมัครใจบวชต่อส่งเรียนจนจบปริญญาเอก

เปิดอ่าน 3,271 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พระมหาณัฐพงศ์ วิสุทฺธิจิตฺโต อาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ว่า วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังสร้างเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา ดังนั้นในช่วงนี้จึงเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้องเป็นเยาวชนเพศชาย หรือเป็นสามเณรไทยได้จากทั่วประเทศ ที่เรียนจบชั้น ป.6 และ ม.3 มาแล้ว เพื่อมาเข้าโครงการบวชเรียนแผนกสามัญศึกษา ม.ต้น – ม.ปลาย แผนก ธรรม – บาลี นักธรรมชั้นตรี – เอก บาลีชั้นประโยค 1-2 ชั้นประโยค ป.ธ.4 สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่จะต้องบวชอยู่ในโครงการและร่วมทำกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2562 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง โดยนำเยาวชนและหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบเกิดรวมถึงหลักฐานการเป็นผู้ปกครองของเยาวชนมาสมัครได้ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ส่วนถ้าหากว่าบวชเณรแล้วสมัครใจจะอยู่ต่อก็จะได้ศึกษาเล่าเรียนแผนกสามัญศึกษาชั้น ม.ต้น – ม.ปลาย รวมถึงได้เรียนแผนกนักธรรมที่จะมีทุนการศึกษาส่งเรียนจนจบปริญญาเอก หากผู้นั้นประสงค์

สำหรับการสมัครเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 , ส่วนการรายงานตัวต้องมารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จากนั้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ก็จะมีพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรหมู่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ศาสนาทายาท ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเยาวชนที่บวชเป็นสามเณรจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2562 สำหรับเยาวชนและสามเณรที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรีทุกรายการ

สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูล โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระมหาณัฐพงศ์ วิสุทฺธิจิตฺโต โทร 083-1537615
อ.สวรุจน์ รอดมาก โทร 089-1253649


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชิญชวนเยาวชนชายบวชเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯศึกษาธรรมะหากสมัครใจบวชต่อส่งเรียนจนจบปริญญาเอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294512