khaochad.com

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ส่งมอบผลงาน 3 โครงการ ให้กับประชาชน (มีคลิป)

พันเอก บัญชา หะรินเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 (หนึ่ง-หก) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผลงาน 3 โครงการ เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ในห้วงที่ผ่านมา ให้กับชาวบ้านตำบลชนแดน ชาวบ้านตำบลลาดแค และ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะคืนความสุขให้กับประชาชน และ นโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ตามคำกล่าวของ พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา”

โดยทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 60 x ยาว 100 x ลึก 4 เมตร อัตราลาด 1 ต่อ 2 ปริมาตรดินขุด (ความจุ) 14,041 ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านหนองแดง หมู่ 5 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หมู่ 8 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ที่บ้านคลองบน หมู่11 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทั้งนี้ พันเอก บัญชา หะรินเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 กล่าวว่า ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตำบลชนแดน ,ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจากการประชาคมและสืบสภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ทราบว่า ในส่วนของพื้นที่ตำบลชนแดน ที่ บ้านหนองแดง หมู่ 5 พบว่ามีสระเก็บน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับราษฎรในหมู่บ้าน มีลักษณะตื้นเขิน และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในห้วงฤดูแล้ง จึงได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ และในส่วนของพื้นที่ตำบลลาดแค พบว่าที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวม 230 คน เดิมโรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียน เป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน เนื่องจากยังไม่มีระบบผลิตน้ำสะอาดภายในโรงเรียน จึงได้ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ Softener อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง และในส่วนของพื้นที่ บ้านคลองบน หมู่ 11 ตำบลลาดแค พบว่าราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมทำให้มีความต้องการใช้ปุ๋ยจำนวนมาก ซึ่งราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดมีราคาสูง และยังส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพ ราษฎรจึงได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดหาวัตถุดิบมาดำเนินการผลิต จึงได้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ

ซึ่งในการส่งมอบผลงานในครั้งนี้ มีประชาชน และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการมอบ พบว่าทั้งเด็กนักเรียน และคุณครู ต่างพากันนำแก้ว และภาชนะ มารองน้ำดื่มสะอาด ที่เย็นสดชื่นกันถ้วนหน้า

ภาพ/ข่าว ราเมธ บงแก้ว มนสิชา คล้ายแก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *