ร้อยเอ็ด ธกส. (สาขาโพนทอง) แจกอั่งเปา ตั่ว ตั่ว ไก๊ “ออมมั่งมี” Chinese New Year (มีคลิป)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 20:46
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,120 views

ธ.ก.ส. (สาขาโพนทอง)แจกอั่งเปา “เงินออมมั่งมี Chinese New Year 2562” มอบกระปุกออมทรัพย์ “รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่ง” บรรทุกเงินหยวนเป่าสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย ส่งความสุขและความเป็นมงคลในเทศกาลตรุษจีน เริ่มรับฝาก 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ผู้ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. โดยจะได้รับกระปุกออมทรัพย์ “รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่ง” บรรทุกเงินหยวนเป่า หรือ “เงินตำลึงจีน”

วันนี้ 5 ก.พ.2562 ธกส. (สาขาโพนทอง)จัดกิจกรรม “Thank you Party” เงินออมมั่งมี โดยมีนายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผช. ผอ.จ.ร้อยเอ็ด.เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน นายสุมิตร ภู่นากลม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาโพนทอง กล่าวว่าเงื่อนไขการรับฝาก1. เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 4 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 2. กลุ่มลูกค้า ได้แก่2.1 กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่ม 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่งบรรจุกล่อง จำนวน 1 กระปุก (จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 กระปุก).2 กลุ่มลูกค้าเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี (ฝากเงินอั่งเปา)ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่ม 2,000 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่งจำนวน 1 กระปุก (จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 กระปุก)

นายสุมิตร ภู่นากลม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาโพนทอง กล่าวว่า โดยนำความคาดหวังและกรอบนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานในกำกับดูแลเป็นแนวทางการขับเคลื่อนยึดมั่นในการดำเนินงานที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและเครือข่าย ในทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง การวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และครอบครัวที่มีความสุขภายใต้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน ด้วยรากฐานของ ธ.ก.ส. ที่ต้องมีความมั่นคง ยั่งยืนและชื่อเสียงดี

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ร้อยเอ็ด ธกส. (สาขาโพนทอง) แจกอั่งเปา ตั่ว ตั่ว ไก๊ “ออมมั่งมี” Chinese New Year (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/292485