นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เปิดอ่าน 2,150 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้านร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ วุฒิพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายเดชา ชโลธร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่จาก ธกส. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและการจัดจิตอาสาเข้าร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บ้านนายสุวิทย์ บุญเหลือ บ้านเลขที่ 220 บ้านปากฮาย ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ฤกษ์ประมาณ 09.59 น.โดยมีท่าน วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธียกเสาเอก

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนประธานสตรีตำบลและประธานกลุ่มสตรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/292444