นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ และหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 2,058 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ และหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา อุปสรรค หาจุดบกพร่องของแต่ละส่วน เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงแผนงานด้านต่างๆ และนโยบายด้านต่างๆที่วางไว้

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร ปลัด ฯ และหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/292437