นราธิวาส อำเภอรือเสาะ ตรุษจีน คืนความสุข สร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม หลากหลายต่างวัฒนธรรม อยู่ด้วยกัน สังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 14:17
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,204 views

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณ ลานตลาดรถไฟปู๊นปู๊น(หน้าสถานีรถไฟรือเสาะ) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธืวาส ที่ผ่านมา พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ โดยมี นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงาน วัตถุประสงศ์ นายจักรพันธ์ บันฑรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยพ.อ.กรกฎ เจริญฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ มี นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการรค้าจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอรือเสาะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมขบวนพาเหรดวัฒนธรรมจีน การเชิดสิงโต การผัดหมี่มงคล และการประกวด MISS CHINA TOWN ตลอดจนการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยบนเวทีการพัดหมี่ซั่ว การเชิดสิงโตมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา
สำหรับการประกวด MISS CHINA TOWN TOWN รือเสาะซึ่งได้มีเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 รายโดย พ.ต.กิติภพ ประมาณ นางชอุ่ม นิล เพ็ชร และนางธีรยา วงษ์สวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการฯ ผลจากการตัดสินปรากฏว่า นางสาวกุลวดี ชูมณี ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 รองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นางสาวลลิตา พรหมจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวนิสรินร สุกิจจานันท์ และขวัญใจชาวรือเสาะ ได้แก่นางสาวกุลวดี ชูมณี

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมตรุษจีนเขตเทศบาลตำบล.รือเสาะ อ.รือเสาะ ในช่วงของวันนี้ คืนความสุขมิตรภาพ รอยยิ้ม หลากหลายต่างวัฒนธรรม อยู่ด้วยกันได้สังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยความหลากหลายต่างศาสนาต่างเชื้อชาติ ต่างประเพณี ต่างวัฒธรรม แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ประชาชนชาวรือเสาะ ทั้งเชื่อสายไทย จีน และมุสลิม อยู่ด้วยความรัก สามัคคี 

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน อ.รือเสาะ ที่ได้รักษาและส่งเสริมประเพณีที่ดีไว้ พร้อมกล่าวเสริมว่า อำเภอรือเสาะ เป็นอำเภอที่มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 100 ปี ขอให้พี่น้องชาวจีนภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานชาวรือเสาะ และจงภูมิใจที่เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเชื้อสายใด เทศบาลรือเสาะจะเป็นต้นแบบของหลายๆ แห่งในประเทศไทย ขอชื่นชมในการร่วมมือ ร่วมแรงใจกันของชาวรือเสาะทุกฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความรัก ความสามัคคี เชื่อมั่นว่ารือเสาะในอนาคตจะต้องกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเฉกเช่นในอดีต ภายใต้ความร่วมมือของทุกคน

การจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชาวรือเสาะ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน การจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนอำเภอรือเสาะ มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุข และความสนุกสนานที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจีนต่างรอคอย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และทำให้คนรู้จัก อ.รือเสาะ ในอีกมิติหนึ่ง

ภาพ/ข่าว ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นราธิวาส อำเภอรือเสาะ ตรุษจีน คืนความสุข สร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม หลากหลายต่างวัฒนธรรม อยู่ด้วยกัน สังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/291817