เทศบาลเมืองจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,038 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เทศบาลเมืองจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 พิธีเปิด 12 ก.พ.62 ร่วมให้กำลังใจชม และ เชียร์นักกีฬาอนุบาลเด็กเล็ก ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันนี้ 1 ก.พ. 62  ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11 โดยมี นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย นายวรวิทย์ พลูสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี และ นายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล ร่วมแถลงข่าว กำหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8,11,12 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทั้งประเภทกรีฑา ประเภทลู่ ประเภทลาน การประกวดกองเชียร์ และเกมส์

ซึ่งการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ จะ มีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โรงเรียนตังเอ็ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนตากสินศึกษา โรงเรียนบุญสมอนุบาล การจัดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และเด็กเล็ก มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงเหมาะสมกับวัย ปลูกฝังให้เด็กเล่นกีฬา รู้จักออกกำลังกาย ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความสามารถและได้รับความสนุกสนาน ให้โรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กระดับอนุบาล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างมีระบบ พิธีเปิดการแข่งขันวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น.ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/290739