นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวฐิติพร จุ้ยจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 2,005 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ และนายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวฐิติพร จุ้ยจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งย้ายมาบรรจุใหม่ในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ หัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นางสาวฐิติพร จุ้ยจำนงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/290395