เยาวชนสระแก้วร่วมประกวดวงดนตรีสากลครั้งที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

วันที่ 31 มกราคม 2019 19:29
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,069 views

ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดเมืองแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสากล ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว การประกวดวงดนตรีสากลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชักจูง เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ และ เยาวชนมีเวทีที่จะแสดงออกด้านความสามารถพิเศษ ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กๆ และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 9 วง

นายณัฏชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น จนส่งผลต่อพฤติกรรมเยาวชนในยุคปัจจุบัน เยาวชนบางกลุ่มหันไปพึ่งพายาเสพติดและเกิดการมั่วสุมกันของเยาวชน ดังนั้นจึงมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติด ให้หมดไปจากสังคม ทางจังหวัดสระแก้ว ได้เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ที่จะเติบโต เป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต จึงจัดการประกวด วงดนตรีสากล เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีเวทีที่จะแสดงออกด้านความสามารถพิเศษ ทำให้เด็กๆ และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

 

สำหรับผลการแข่งขันดังกล่าวทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีม Imajine โรงเรียนเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมหยดน้ำ อรัญประเทศ รับถ้วยและเงินรางวัล 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสไมล์ โรงเรียนสระแก้ว รับถ้วยและเงินรางวัล 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลชนเชย รางวัลละ 5,000 ได้แก่ทีมเฟรนด์ ร.ร.สระแก้ว และ ทีมจากโรงเรียนวัฒนานคร

ภาพ/ข่าว จัด กุ่ม ประสิทธิ์ จ.สระแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เยาวชนสระแก้วร่วมประกวดวงดนตรีสากลครั้งที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/290114