พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี (มีคลิป)

วันที่ 26 มกราคม 2019 12:48
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,177 views

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวยเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย ชึ่งจัดโดยความร่วมมือของ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ และมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ร่วมศึกษามรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของแต่ละชาติเปรียบเทียบกับของตน ได้เห็นระบบคิดของกลุ่มชนแต่ละประเทศที่ใช้ผลงานและความลุ่มลึกทางศิลปวัฒนธรรม เข้าถึงรากเหล้าแห่งการศาสนา รับรู้ถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง อาทิ พระครูสุวรรณโชติวุฒิ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง พระปลัดอำพน (พระอาจารย์อ๊อด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหูช้าง พระปลัดสุรเชษฐ์ เจ้าอาวาสวัดโตนด นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง นายสุเทพ ต่ายจันทร์ คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครู นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน และอาคันตุกะศิลปิน ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมนานาชาติ 20 ทีม 18 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ บัลกาเรีย ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น มาเลเซีย มอรอคโค เนปาล โปแลนด์ รัสเซีย สโลวาเกีย เกาหลีใต้ ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และตุรกี

ทั้งนี้ คณะอาคันตุกะ ทั้ง 18 ประเทศ ได้กล่าวชื่นชมถึงการต้อนรับดูแลด้วยความซาบซึ้ง เป็นมิตร มีความอบอุ่น และจะไม่มีวันลืมเลือนมิตรภาพที่ชาวอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มอบให้ จะนำสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในประเทศของตนได้รับรู้และมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนต่อไป

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/287863