ตราด ปิดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ที่ รร.บ้านคลองจาก

เปิดอ่าน 1,817 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 มค.2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 ปิดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด สร้างพลังแห่งการร่วมมือ ยับยั้งภัยที่จะเกิดขึ้นในประเทศ

ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี นักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองจากได้เข้าร่วมกิจกรรม ละลายพฤติกรรม การรับรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกัน ปัญหาวัยรุ่น การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเทิดทูนสถาบันหลัก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาโซเชียล การกู้ชีพฉุกเฉิน กิจกรรมกตัญญู การรายงานข่าวสาร แผนที่ความคิด การสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทดสอบกำลังใจ ด้วยการฝึกแบบทหาร จากทีมวิทยากรชุดกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 3 ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ซึ่งเป็นแผนงาน โครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โดยในวันนี้ได้มี นาวาเอกปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ได้เป็นประธานในการปิดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก พร้อมได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมชื่นชมที่ได้ตั้งใจเรียนรู้ และขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

พร้อมด้วย เรือโท ถิรวัฒน์ ถาวร หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมปิดโครงการ นายนรินทร์ รัตนะเรือง ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครูอาจารย์เข้าร่วม โดยจะทำให้เด็กๆผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เกิดความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อควา มมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และพลังสำคัญใน การสร้างพลังแห่งการร่วมมือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด ปิดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ที่ รร.บ้านคลองจาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/284080