ตราด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด

เปิดอ่าน 2,015 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 15 ม.ค. 2562 นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 / 2562 พร้อมกับการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดโครงการทั้งสองโครงการครั้งนี้จังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอคลองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการจากการจัดโครงการครั้งนี้

เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ การให้บริการประชาชน ระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ และคลินิกประมง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม ได้แก่ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) รวมทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการเปิดคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกร อีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/283707