khaochad.com

ตราด ปิดแล้วโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจําปีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่เวทีประกวดร้องเพลงงานศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ คณะกรรมการงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ให้เกียรติร่วมในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจําปี ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ในปีนี้ มีการประมูลสิ่งของจากศาลเจ้าทับทิมคลองใหญ่เป็นประจําของทุกๆปี โดยมี นางอาภรณ์ ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าแมาทับทิมคลองใหญ่ เป็นประธานในการประมูลสิ่งของในคํ่าคืนนี้

โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลกับผู้ประมูลได้ และเพื่อจัดหารายได้มาใช้จ่ายในการทํานุบํารุงศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่สืบต่อไป ส่วนในคืนนี้ในการประมูลสิ่งของที่สูงสุดได้ สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท พร้อมกันนี้ยังมี มัจฉาพาโชค ของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เพื่อการกุศลหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่อีกด้วย และในงานมีการแสดงสินค้ามากมาย ส่วนสุดท้ายบนเวทีเป็นการแสดงของนักเรียนและประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โดยมีประชาชนชาวคลองใหญ่และชาวกัมพูชาจํานวนกว่า 3 พันคนร่วมชมในบริเวณงาน พร้อมกันนี้ได้มีชาวคลองใหญ่และชาวกัมพูชาในพื้นที่ทั่วไปเข้าร่วมเซ่นไหว้สักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เป็นจํานวนมากเพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *