นราธิวาส ครูอำเภอรือเสาะ รวมพลังเกือบ 1,000 คน 42 โรงเรียน จัดงานวันครู รำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

เปิดอ่าน 2,023 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562ที่ ณ ศาลาอเนกโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีรำลึกครูถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายจตุพงศ์ ธรรมเดโช ผอ.โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) กล่าวงาน มี นายนิกร เซ้งเภียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ ให้การต้อนรับ มีบุคลากรครูโรงเรียนประมาณ 850 คนจำนวนโรงเรียน 42โรงในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ร่วมงานในงานวันครู

ในช่วงเช้าจัดให้ มีพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีละหมาดอายัด และการบรรยายพิเศษ หัวข้อคุณค่าของครูตามทัศนะอิสลาม ที่มัสยิดกลางอำเภอรือเสาะ และพิธีทางศาสนาพุทธ โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ โดยนายกรีฑา แดงดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบลูกา ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภจารย์ทำนองสรภัญญะ

ทั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่พิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแค่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10ยังมีการอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 การอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ การสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณครู และครูอาวุโส นางลิดาพร จินดาพล ครูโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ กล่าวนำคำปฏิญาณตนและเชิญผู้เข้าร่วมพิธีสงบ 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุรบูรพาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว

พร้อมกันนี้ นายอำเภอรือเสาะ ยังได้กล่าวพบปะให้โอวาทมอบประกาศเกียรติบัตร คณุดีไม่มีอบายมุข และครูของแผ่นดินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรครูในอำเภอรือเสาะ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส นายกรีฑา แดงดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบลูกา และมอบทุนการการศึกษาให้กับบุตรกับสมาชิกสหกรณ์

สำหรับการจัดงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมทั้งเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี่” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ชมคลิป…

ภาพ/ข่าว ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาส ครูอำเภอรือเสาะ รวมพลังเกือบ 1,000 คน 42 โรงเรียน จัดงานวันครู รำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/283523