ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ Srakampaengyai International Folklore on 14-15 January 2019

เปิดอ่าน 2,012 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อคืนวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 20.00น ที่วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ Srakampaengyai International Folklore on 14-15 January 2019 โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้แทนหรือฑูตศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 16 ประเทศ จากประเทศโปแลนด์ รัสเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ อุซเบกิสถาน เนปาล ศรีลังกา บันกาเรีย โมรอคโค อินเดีย อินเดียนากาแลนด์ ฮังการี อินโดนีเซีย อิสราเอล สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศและประเทศจีน จำนวน 269 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทอดผ้าป่านานาชาติ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และนั่งรถท่องเที่ยววัดไพรพัฒนานำเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย และเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมสี่เผ่าไทยศรีสะเกษที่วัดพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ส่วนในภาคกลางคืนเป็นแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 16 ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ Srakampaengyai International Folklore on 14-15 January 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/283362