อำเภอรือเสาะ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา MOE คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ระดับ จังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)

วันที่ 14 มกราคม 2019 20:29
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,895 views


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE คัพ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งได้ด้รับเกียรติจากนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวรายงานโดยนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งการแข่งขันในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และวอลเลย์บอล ในพิธีเปิดได้มีแสดงจากนักกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และแข่งขันเปิดสนามในแต่ละชนิดกีฬา มีผลการแข่งขันดังนี้

ฟุตซอล 16 ปี โรงเรียนร่มเกล้า ชนะบาย ศาลาใหม่ ฟุตซอล 18 ปี โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ชนะ กศน.เจาะไอร้อง 5:2 ประตู ฟุตบอล 18 ปี โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนดาราวิทยา 5-0 ประตู วอลเลย์บอล 18 ปี ชาย โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 2-0 เซตและ วอลเลย์บอล 18 ปี หญิง โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 2-0 เซต รวมทั้งสิ้น 76 ทีม
โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริ่มการศึกษานอกระบบและการศึกศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สนามกีฬาในการแข่งขัน 

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สนามกีฬาในการทำการแข่งขัน
สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับสนามกีฬาโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : อำเภอรือเสาะ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา MOE คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 ระดับ จังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/282640