เพชรบูรณ์ โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น (มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,999 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น รวมรายการแสดง 24 รายการการ ผู้แสดงทั้งสิ้น 399 คน ครูผู้ฝึกซ้อม 27 ท่าน คณะกรรมการการดำเนินงาน 16 ท่าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ได้มองเห็นความสำคัญของการจัดงาน การมีส่วนร่วมในการจัดงาน พัฒนาด้านนันทนาการให้แก่เด็กได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป
โดยมีคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ คือ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

นอกจากนี้ ด้านนางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา ยังได้กล่าวขอบคุณคณะครู บุคลากรในโรงเรียนสมอทอดศึกษา ทุกคน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ที่ให้การสนับสนุนจัดงานวันเด็กและการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนสมอทอดศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง มนสิชา คล้ายแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบูรณ์ โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/282444