เพลาเพลินเปิดเข้าฟรี!! จัดกิจกรรมวันเด็ก เน้นจัดแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝั่งเด็กอนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมกับมอบทุนการศึกษา (คลิป)

เปิดอ่าน 1,357 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เพลาเพลิน บุรีรัมย์เปิดเข้าชมฟรี พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กสุดหรรษา เที่ยวเล่นได้เต็มพื้นที่ เน้นปลูกฝั่งเด็กอนุรักษ์วัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้เรื่องราวในแบบประเพณีไทย พบกับการละเล่นแบบไทย การแสดงและการแข่งขันจากเด็กๆ พร้อมของรางวัล และกิจกรรมมากมาย ร่วมทั้งเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ จากโรงเรียนต่างๆ พร้อมการมอบทุนการศึกษา

12 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันเด็ก ที่เพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นไปอย่างคึกคักและแปลกตา กิจกรรมส่วนใหญ่ใช้เป็นการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อน อาทิเช่น การแข่งขันเดินขาโถกเถก แข่งขันเดินกะลา เป็นต้น พร้อมกับแจกของรางวัล อาทิ อุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา ของเล่นหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีการแสดงของดนตรีไทยจากเด็กนักเรียน ในโครงการกระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกอกโคกวิทยา รร.บ้านโสกแต้ รร.บ้านหนองไทร รร.บ้านหนองหว้า รร.คูเมืองวิทยาคมและ รร.บ้านโนนเพกา และต่อด้วยมอบทุนการศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท จากเพลาเพลิน ร่วมกับ ดิเอ็มโพเรี่ยม

ซึ่งนอกจากที่เพลาเพลิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรุ้ ที่เสริมทักษะด้านต่างๆ รอบตัวด้วยสถานที่ที่จัดสรร รองรับ เพิ่มเติมความสนุกคู่ความรู้ ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันเด็ก ทางเพลาเพลิน นั้นอยากให้เด็กมีความสำคัญในสังคม ในการให้เด็กได้ร่วมกันแสดงออก เพราะเป็นสิ่งที่ดี

ในการที่จะช่วยกันปลูกฝั่งให้เด็ก กล้าที่จะแสดงออก โดยการสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็กๆ เพราะจะทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป ที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝั่งในการให้เด็กได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ของไทย ด้วย

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพลาเพลินเปิดเข้าฟรี!! จัดกิจกรรมวันเด็ก เน้นจัดแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝั่งเด็กอนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมกับมอบทุนการศึกษา (คลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281984