เทศบาลตำบลคลองขุด คืนความสุข จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กและเยาวชนเข้าร่วม กว่า 1,200 คน

เปิดอ่าน 1,470 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้12 ม.ค. 2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรี นายสุนทร พรหมเมศร์ รองนายกเทศมนตรี นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กว่า 1,200 คน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ชมรมกีฬาทางอากาศ และการบินจังหวัดสตูล เยาวชนเทศบาลตำบลคลองขุด โรงเรียนสตูลวิทยา สภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ทักษะ สร้างเสริมอาหารสมองให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางความคิด ให้เด็กและเยาวชน ได้รู้หน้าที่ของตนเอง พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด และนอกเขตเทศบาลตำบลคลองขุด กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน การโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ การโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ ของฝ่ายทหาร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ จากหน่วยงานที่เข้าร่วม ทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ ความสุข มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน

  ภาพ/ ข่าว นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด คืนความสุข จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กและเยาวชนเข้าร่วม กว่า 1,200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281884