สถานีวิทยุกระจายเสียง 912จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,065 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สานฝันน้องๆเยาวชนพื้นที่ปลายด้ามขวาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษ จัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้น้อมแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นผู้ให้ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีจิตสาธารณะและปฎิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม

วันนี้ 12 ม.ค.62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นาวาอากาศเอกอธิสพล สังขรัตน์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนน้องๆเยาวชนร่วมงานฯจำนวนมาก

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหน้าที่เด็กพร้อมกับผู้มีเกียรติและน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมงานๆ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับน้องๆผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานวันเด็กๆในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมซุ้มของหน่วยงานต่างๆที่มาจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
นาวาอากาศเอกอธิสพล สังขรัตน์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ได้จัดงานวันเด็กต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง และเพื่อมอบความรัก ความปรารถนาดีให้กับน้องๆทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ซึ่งในครั้งนี้ยังได้จัดให้มีการแสดงความสามารถบนเวทีและจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ “ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้น้อมแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีความสามารถอยู่เสมอ และมีจิตสาธารณะและปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สำหรับบรรยากาศงานวันเด็กภายในสถานีวิทยุกระจายเสียง 912ในวันนี้ 12 ม.ค.62 เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของเด็กๆ ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาร่วมงาน และร่วมแสดงความสามารถพิเศษบนเวที พร้อมกันนี้ได้พาเด็กไปร่วมสนุกตามซุ้มของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เด็กๆต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นในทุกๆปี โดยภาพรวมและบรรยากาศของงานฯเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุขของเด็กๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีต่างหยิบยื่นให้เป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถานีวิทยุกระจายเสียง 912จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281825