ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับมอบจักรยาน 300 คัน จากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

เปิดอ่าน 2,080 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่11 ม.ค. 62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ที่เดินทางมามอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรเอกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ใช้เป็นของขวัญในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างความสุข รอยยิ้มให้แก่เด็กๆในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ทาง ศอ.บต. ได้ร่วมมอบของรางวัลเป็นจักรยานจำนวน 300 คัน ให้แก่ทางจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งต่อให้เด็กๆ เป็นการสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้นำของขวัญมามอบให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่จะได้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่จะจัดขึ้นหลายพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส อาทิ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ค่ายจุฬาภรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ฯลฯ

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อสื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับมอบจักรยาน 300 คัน จากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281349