โรงเรียนสมทอดศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,183 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงเรียนสมอทอดศึกษา โดยนางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

โดยได้จัดตั้งขบวนแห่พาเรดจากที่ว่าการอำเภอบึงสามพันอย่างสวยงาม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้จัดขึ้นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพลานัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เดินทางมาเป็นประธานให้โอวาท พร้อมตีฆ้องเปิดกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ของโรงเรียนสมอทอดศึกษา

นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นอกจากจะมีครูประจำสีคอยเชียร์แล้ว ยังมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมเชียร์ให้กำลังแก่บุตรหลานตัวเอง ซึ่งสร้างความสุข เสียงหัวเราะ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง อีกด้วย

ภาพ/ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง มนสิชา คล้ายแก้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนสมทอดศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281342